Przepisy siatkówki

http://viewer.zoho.com/api/urlview.do?url=http://dl.pzps.pl/418,get/PrzepisyGry2009-2012.pdf

 

PRZEPISY ZOBACZ

Czesc 2

Przepisy zatwierdzone przez 31. Kongres FIVB 2008 Kolorem czerwonym wyróSniono zmiany w tresci przepisów

SPIS TRESCI

1.POLE GRY

3.PILKI

4.ZESPOLY

6.ZDOBYCIE PUNKTU, WYGRANIE SETA I MECZU

ROZDZIAL CZWARTY: SYTUACJE W GRZE

9.GRA PILK A

11.ZAWODNIK PRZY SIATCE

13.ATAK

ROZDZIAL PI ATY: PRZERWY I OPÓ ZNIENIA GRY

16.OPÓ ZNIANIE GRY

18.PRZERWY I ZMIANA STRON BOISKA ROZDZIAL SZÓSTY: ZAWODNIK LIBERO

ROZDZIAL SIÓDMY: ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

21.NIEWLA SCIWE ZACHOWANIE I SANKCJE ROZDZIAL ÓSMY: S EDZIOWIE

23.SEDZIA PIERWSZY

25.SEKRETARZ

27.SEDZIOWIE LINIOWI

 

 

ROZDZIAL PIERWSZY

  WARUNKI GRY I WYPOSAsENIE  
1 POLE GRY  
  Pole gry sklada sie z boiska do gry i wolnej strefy. Powinno byc 1.1, R.1a,
  prostokatne i symetryczne. R.1b
1.1 WYMIARY R.2

Wolna przestrzen jest przestrzenia nad polem gry wolna od jakichkolwiek przeszkód. Wysokosc wolnej przestrzeni powinna wynosic minimum 7 m od podloSa.

1.2POWIERZCHNIA POLA GRY

W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB powierzchnia musi byc drewniana lub syntetyczna. KaSdy rodzaj powierzchni powinien byc uprzednio zatwierdzony przez FIVB.

W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB wymagane jest, by linie boiska byly koloru bialego oraz by boisko i wolna strefa ró Snily sie kolorami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2Linie ograniczajace

1.3.3Linia srodkowa

1.3.4Linia ataku

ataku.

  W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB linia ataku R.2
  przedluSona jest z obu stron za liniami bocznymi linia  
  przerywana, zloSona z pieciu 15-centymetrowych odcinków  
  o szerokosci 5 cm, odleglych od siebie o 20 cm, które  
  tworza w ten sposób lini e przerywana o dlugosci 1,75 m.  
  „Linia trenerska” (przerywana linia rozci agajaca sie od linii  
  ataku do linii koncowej, równolegle do linii bocznej w  
  odleglosci 1,75 metra od niej) zloSona z odcinków dlugo sci  
  15 cm odleglych od siebie o 20 cm, ogranicza obszar  
  poruszania sie trenera.  
1.4 STREFY I POLA R.1b, R.2
1.4.1 Strefa ataku R.2
  Po kaSdej stronie boiska strefa ataku ograniczona jest przez os 1.3.3, 1.3.4
  linii srodkowej i dalsza krawedz linii ataku.  
  Strefa ataku rozciaga sie za linie boczne do konca wolnej  
  strefy. 1.1, 1.3.2

Strefa zagrywki o szerokosci 9 m znajduje sie za kaSda linia koncowa boiska.

Strefa zagrywki ograniczona jest po bokach przez dwie 15- 1.3.2, R.1b
centymetrowe linie, prostopadle do linii koncowej i odlegle od  
niej o 20 cm. Linie te znajduja sie na przedluSeniu linii  
bocznych. Obie linie wyrysowane sa wewnatrz strefy zagrywki.  
Glebokosc strefy zagrywki ograniczona jest szerokoscia wolnej 1.1
Oficjalne tlumaczenie Przepisów gry w pilk e siatkowa 2

1.4.3Strefa zmian

1.4.4Strefa zastapien Libero

  Strefa zastapien Libero jest czescia wolnej strefy po stronie 19.3.2.4,
  lawek zespolów i jest ograniczona przez przedluSenie linii ataku R.1b
  i umowne przedluSenie linii koncowej.  
1.4.5 Pole rozgrzewki  
  W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB pola R.1a, R.1b
  rozgrzewki o wymiarach okolo 3 x 3 m znajduja sie w obu  
  rogach po stronie lawek, za wolna strefa.  
1.4.6 Pole kar  
  Pola kar o wymiarach okolo 1 x 1 m, wyposaSone w dwa R.1a, R.1b
  krzesla, znajduja sie w strefie kontrolowanej przez komisje  

1.5TEMPERATURA

W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB temperatura w sali nie powinna przekraczac 25ºC (77ºF) i byc niSsza niS 16ºC (61ºF).

1.6 OSWIETLENIE 1
  W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB nateSenie
  oswietlenia pola gry, mierzone na wysokosci 1 m od
  podloSa pola gry, powinno wynosic od 1000 do 1500
  luksów.  
2 SIATKA I SLUPKI R.3

2.1.1Siatka umieszczona jest pionowo nad linia srodkowa, a jej 1.3.3 górna krawedz znajduje sie na wysokosci 2,43 m dla meSczyzn

2.1.2Wysokosc siatki mierzona jest na srodku boiska do gry. 1.1, 1.3.2, Wysokosc siatki (nad obiema liniami bocznymi) musi byc 2.1.1 dokladnie taka sama i nie moSe byc wieksza niS 2 cm ponad

2.2STRUKTURA

Górna czesc siatki obszyta jest po obu stronach pozioma biala plócienna tasma, która tworzy 7-centymetrowa krawedz na calej jej dlugosci. Na kaSdym koncu tasmy znajduje sie otwór do przewleczenia linki mocujacej tasme do slupków i zapewniajacej jej napiecie.

Dolna czesc siatki obszyta jest pozioma tasma o szerokosci 5 cm, podobna do tasmy górnej. Przez dolna tasme przeciagnieta jest linka, która sluSy do przywiazania siatki do slupków i odpowiedniego napiecia dolnej czesci siatki.

Dwie biale tasmy przymocowane sa pionowo do siatki 1.3.2, R.3 dokladnie nad kaSda linia boczna.

2.4ANTENKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5SLUPKI

 

 

W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB slupki podtrzymujace siatke osadzone sa w odleglosci 1 m za liniami bocznymi.

2.6WYPOSAsENIE DODATKOWE

3 PILKI

Pilka musi miec ksztalt kulisty. Sklada sie z powloki wykonanej z naturalnej lub syntetycznej miekkiej skóry, wewnatrz której znajduje sie detka z gumy lub podobnego materialu.

Skóra syntetyczna oraz kombinacja kolorów pilek uSywanych w oficjalnych meczach miedzynarodowych musi spelniac standardy FIVB.

Cisnienie wewnatrz pilki powinno wynosic 0,30–0,325 kg/cm2 (4,26–4,61 psi) ( 294,3–318,82 mbar lub hPa).

Wszystkie pilki uSywane w czasie meczu musza miec takie 3.1 same parametry: obwód, cieSar, cisnienie, typ, kolor itd.

3.3UsYWANIE TRZECH PILEK

rogu wolnej strefy i po jednym za kaSdym z sedziów.

UCZESTNICY ZAWODÓW

4.1SKLAD ZESPOLU

W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB lekarz musi byc wczesniej zatwierdzony przez FIVB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2ROZMIESZCZENIE ZESPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3Zawodnicy nieuczestniczacy w grze moga rozgrzewac sie bez pilek nastepujaco:

4.2.3.1 podczas gry – w polu rozgrzewki, 1.4.5, 8.1,
    R.1a, R.1b
4.2.3.2 podczas przerw na odpoczynek i przerw technicznych – w 1.3.3, 15.4
  wolnej strefie za linia koncowa po swojej stronie boiska.  

 

 

4.3WYPOSAsENIE

 

 

 

 

 

 

4.3.2Obuwie musi byc lekkie, elastyczne, z podeszwa z gumy lub podobnego materialu, bez obcasów.

4.3.3Koszulki zawodników musza byc ponumerowane od 1 do 18.

4.3.3.1Numery musza byc umieszczone na srodku koszulki na piersiach i na plecach. Kolor i jaskrawosc numerów musi kontrastowac z kolorem i jaskrawoscia koszulek.

W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB numery zawodników musz a byc takSe umieszczone na prawej nogawce spodenek. Wysokosc numerów musi wynosi c od 4 do 6 cm, a szerokosc tasmy tworzacej numer powinna wynosic, co najmniej 1 cm. Koszulki i spodenki powinny spelniac wymogi FIVB.

4.3.4 Kapitan zespolu musi byc oznaczony na koszulce naszywka 5.1
  o wymiarach 8 x 2 cm, stanowiaca podkreslenie numeru na  
  piersiach.  
4.3.5 Zabronione jest noszenie stroju w innym kolorze niS pozostali 19.2
  zawodnicy zespolu (z wyjatkiem zawodników Libero) lub bez  
  regulaminowej numeracji.  

Sedzia pierwszy moSe zezwolic na to, aby jeden lub wiecej 23 zawodników:

W swiatowych i oficjalnych zawodach FIVB zabronione jest granie bez obuwia sportowego.

4.4.2 zmienilo mokre lub uszkodzone stroje miedzy setami badz po 4.3, 15.5
  dokonaniu zmiany zawodników, o ile kolor, wzór i numery  
  nowych strojów sa takie same;  
4.4.3 gralo w dresach, jesli temperatura jest niska, o ile dresy sa tego 4.1.1, 19.2
  samego koloru i wzoru dla calego zespolu (z wyjatkiem  
  zawodników Libero), a ich numeracja jest zgodna z Przepisem  
  4.3.3.  

4.5.1Zabrania sie noszenia przedmiotów, które moga spowodowac uszkodzenie ciala lub dawac zawodnikom sztuczna przewage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1KAPITAN ZESPOLU

5.1.1 PRZED MECZEM kapitan zespolu podpisuje protokól zawodów 7.1, 25.2.1.1
 > PRZED MECZEM kapitan zespolu podpisuje protok
5.1.2PODCZAS M
Źródło: http://www.pzps.pl/Przepisy.html
Inne porady
Przepisy Sportowo Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo-Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej - oficjalne. Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Prawa i obowiązki zawodnika....
Jak dobrze grać w siatkówkę? Jak dobrze grać w siatkówkę? Siatkówka jako jedna z najpopularniejszych gier zespołowych wymaga od trenujących ją zawodników opanowania nie tylko dość trudnych technik, ale także wykształcenia...
Zobacz w Asport.pl
Pompka do piłek Select Micro Pompka do piłek Select Micro22,99 zł 33,- zł